ghIlDeSten je 2015 qep pIHbe'

roSenQatlh & qep 'e' 2015

qatlho' Hoch 'Iv 'ej booth Such during ldi cha' qaStaHvIS las vegas vo' 21 ~ 23 nov, 2014. Dun batlh 'e' qab qab yIjatlh guys.. lo'laH ghomchoH pol maH je lulIjbe'lu'bogh 'ay'.

meanwhile, jIHDaq malja' Dev whatever Data' pagh chomuvbe''a', 'e' sincerely yIghuH maH DeSDu' nIvbogh wej yu' 'oH. malja' QaQ Daghaj je pIq je DayaHmoH maH.

qalegh jatlhqa' qaStaHvIS oct 2015 pIH

 

(Source: )

Quick Contact

Contact Information

3rd.Building, Hengchangrong (Hi Tech) Tækni Park, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kína

+86-18666293377

sales@newstar-led.com

SOCIALS

Message Board