chu' led jIHDaq jInmol shopping mall neH warsaw, poland

qen qach chu' led jIHDaq pa' warsaw, poland pong newstar. 'oH qo' noy brand sephora french cosmetic vIrurqu'law' ngevwI'.

installation led jIHDaq yIqaw 'ej guaranteeing, especially ngeH newstar 2 jonpIn jIj je client. qaSpu'DI' 3 jaj let Qap, tagha' rIn masterpiece. ghaH jen definition, pretty yuQmeyDaq SoQ chuq jIH. Hoch deeply attracted muDechbej yIqaw vivid ghItlhvam laHlIj je onsite.

hereafter qaS De' led jIHDaq.

pixel tor: p4
bobcho' size: 128 mm * 128 mm
Hoch jIHDaq Size: w1.152m * h2.944m (Width-9pcs, 'ab-23pcs)
total: 4 jIHDaq

newstar va, led jIHDaq manufacture specialist, wej neH product lugh DuHIvDI' clients 'ach je yuQmeyDaq: reH nuQlu'mo' 'ej vaQ cost taS offer maH. yu' inquiry pagh vay' yI'el maH vo' clients, no matter whom chaH pagh nuqDaq 'oH chaH vo'. nIvbogh QaH 'ej chaH yonmoH wInID.

 

(Source: )

Quick Contact

Contact Information

3rd.Building, Hengchangrong (Hi Tech) Tækni Park, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kína

+86-18666293377

sales@newstar-led.com

SOCIALS

Message Board